Surah Lazim

Surah lazim merujuk kepada surah-surah, atau bab-bab, dalam Al-Quran yang lazim dibaca atau dihafal oleh umat Islam untuk digunakan dalam ibadah harian, terutama sekali dalam solat. Surah-surah lazim seperti Surah Al-Ikhlas, Surah, Al-Falaq dan Surah An-Nas biasanya pendek, tidak terlalu panjang dan mudah dihafal. Surah-surah lazim ini sesuai untuk orang yang baru belajar membaca Al-Quran dan mahu menghafal surah-surah untuk digunakan dalam solat.

Antara surah-surah yang dianggap sebagai surah lazim di dalam Al Quran termasuklah:

 • Surah Al-Fatihah – Surah pembuka Al-Quran yang sangat penting dalam setiap rakaat solat.
 • Surah Al-Ikhlas – Surah yang menggambarkan keesaan Allah.
 • Surah Al-Falaq – Surah yang memohon perlindungan daripada kejahatan makhluk ciptaan Allah.
 • Surah An-Nas – Surah yang memohon perlindungan daripada gangguan syaitan.
 • Surah Al-Asr – Surah yang mengingatkan tentang pentingnya masa dan amalan kebajikan.
 • Surah Al-Kafirun – Surah yang menekankan kebebasan beragama dan kepercayaan.

Pengajaran dan penghafalan surah-surah ini biasanya merupakan sebahagian daripada pendidikan awal agama Islam, baik di sekolah-sekolah maupun di rumah. Mereka tidak hanya membantu dalam ibadah, tetapi juga dalam menghafal dan memahami ajaran-ajaran dasar Al-Quran.

Surah Lazim adalah surah yang terdapat di dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari tiga ayat dan diturunkan di Makkah. Surah Lazim berbicara tentang kekuatan Allah dan kesabaran-Nya. Surah ini juga memperingatkan umat manusia agar tidak menyembah berhala dan mengikuti jalan yang benar.

Senarai Surah Lazim

 1. Al-Fatihah
 2. Al-Kaafiruun
 3. Al-Asr
 4. Al-Ikhlass
 5. Al-Falaq
 6. Al-Kauthar
 7. Al-Takathur
 8. Al-Qadr
 9. Adh-Dhuha
 10. Al-Maa’un
 11. Al-Qariah
 12. Al-’Alaq
 13. Al-Lail
 14. Al-A’la
 15. An-Nass
 16. Al-Quraisy
 17. Al-Aadiyat
 18. Al-Falaq
 19. Asy-Syams
 20. Al-Masad
 21. Al-Fiil
 22. Az-Zalzalah
 23. At-Tiin
 24. Al-Balad
 25. An-Nasr
 26. Al-Humazah
 27. Al-Bayyinah
 28. As-Syarh
 29. Al-Fajr
 30. Al-Ghasyiyah
 31. Al-Taariq
 32. Al-Burruj
 33. Al-Insyiqaaq
 34. Al-Mutaffifin
 35. Al-Infitaar
 36. At-Takwir
 37. ’Abasa

Senarai Surah Dalam Al Quran

 1. Surah Al-Fatihah
 2. Surah Al-Baqarah
 3. Surah Al-Imran
 4. Surah An-Nisa
 5. Surah Al-Ma’idah
 6. Surah Al-An’am
 7. Surah Al-A’raf
 8. Surah Al-Anfal
 9. Surah At-Tawbah
 10. Surah Yunus
 11. Surah Hud
 12. Surah Yusuf
 13. Surah Ar-Ra’d
 14. Surah Ibrahim
 15. Surah Al-Hijr
 16. Surah An-Nahl
 17. Surah Al-Isra
 18. Surah Al-Kahf
 19. Surah Maryam
 20. Surah Ta-Ha
 21. Surah Al-Anbiya
 22. Surah Al-Hajj
 23. Surah Al-Mu’minun
 24. Surah An-Nur
 25. Surah Al-Furqan
 26. Surah Ash-Shu’ara
 27. Surah An-Naml
 28. Surah Al-Qasas
 29. Surah Al-Ankabut
 30. Surah Ar-Rum
 31. Surah Luqman
 32. Surah As-Sajdah
 33. Surah Al-Ahzab
 34. Surah Saba
 35. Surah Fatir
 36. Surah Ya-Sin
 37. Surah As-Saffat
 38. Surah Sad
 39. Surah Az-Zumar
 40. Surah Ghafir
 41. Surah Fussilat
 42. Surah Ash-Shura
 43. Surah Az-Zukhruf
 44. Surah Ad-Dukhan
 45. Surah Al-Jathiya
 46. Surah Al-Ahqaf
 47. Surah Muhammad
 48. Surah Al-Fath
 49. Surah Al-Hujurat
 50. Surah Qaf
 51. Surah Adh-Dhariyat
 52. Surah At-Tur
 53. Surah An-Najm
 54. Surah Al-Qamar
 55. Surah Ar-Rahman
 56. Surah Al-Waqi’ah
 57. Surah Al-Hadid
 58. Surah Al-Mujadilah
 59. Surah Al-Hashr
 60. Surah Al-Mumtahinah
 61. Surah As-Saff
 62. Surah Al-Jumu’ah
 63. Surah Al-Munafiqun
 64. Surah At-Taghabun
 65. Surah At-Talaq
 66. Surah At-Tahrim
 67. Surah Al-Mulk
 68. Surah Al-Qalam
 69. Surah Al-Haqqah
 70. Surah Al-Ma’arij
 71. Surah Nuh
 72. Surah Al-Jinn
 73. Surah Al-Muzzammil
 74. Surah Al-Muddaththir
 75. Surah Al-Qiyamah
 76. Surah Al-Insan
 77. Surah Al-Mursalat
 78. Surah An-Naba
 79. Surah An-Nazi’at
 80. Surah Abasa
 81. Surah At-Takwir
 82. Surah Al-Infitar
 83. Surah Al-Mutaffifin
 84. Surah Al-Inshiqaq
 85. Surah Al-Buruj
 86. Surah At-Tariq
 87. Surah Al-A’la
 88. Surah Al-Ghashiyah
 89. Surah Al-Fajr
 90. Surah Al-Balad
 91. Surah Ash-Shams
 92. Surah Al-Lail
 93. Surah Ad-Duha
 94. Surah Ash-Sharh
 95. Surah At-Tin
 96. Surah Al-Alaq
 97. Surah Al-Qadr
 98. Surah Al-Bayyinah
 99. Surah Az-Zalzalah
 100. Surah Al-Adiyat
 101. Surah Al-Qari’ah
 102. Surah At-Takathur
 103. Surah Al-Asr
 104. Surah Al-Humazah
 105. Surah Al-Fil
 106. Surah Quraysh
 107. Surah Al-Maun
 108. Surah Al-Kauthar
 109. Surah Al-Kafirun
 110. Surah An-Nasr
 111. Surah Al-Masad
 112. Surah Al-Ikhlas
 113. Surah Al-Falaq
 114. Surah An-Nas

Leave a Comment